Zagrożenie wybuchem i szybkie rozprzestrzenianie się ognia to czynnik ryzyka, który powszechnie występuje w każdym zakładzie przemysłowym. Stanowi on niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Dyrektywy zawarte w programie Atex 114 mają na celu zniwelować ryzyko w zakładach, których praca generuje tzw. czynniki atmosfery wybuchu, czyli możliwości wydostawania się do powietrza gazów, pyłów i innych substancji, które w kontakcie z nim mogą doprowadzić do wybuchu i rozprzestrzeniania się ognia. Jak przystosować budynek do nowej dyrektywy Atex 114?

Oznakowanie Atex – bezpieczne maszyny i system ochronny

Głównym założeniem programu Atex 114 jest wyeliminowanie z budynków, w których zachodzi zagrożenie wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, urządzeń, maszyn oraz wszelkich komponentów, które mogą potęgować ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Zgodnie z normami, zakłady mogą używać jedynie takich produktów, które posiadają oznakowanie Atex CE, zatem spełniają wymogi, których zadaniem jest wykluczenie możliwości wydostawania się do powietrza substancji, które mogą doprowadzić do wybuchu, a także generować wystrzały płomieni. Urządzenia takie posiadają co najmniej podwójne, specjalne systemy zabezpieczeń, które zapewniają ochronę nawet w przypadku awarii podstawowego rozwiązania. Wtedy funkcję bezpieczeństwa pełni alternatywne zabezpieczenie. Dostosowanie budynku do normy Atex to przede wszystkim modyfikacja używanego osprzętu i urządzeń lub wymiana ich na takie produkty, które posiadają oznakowanie Atex.

Kontrola systemu

Norma Atex wprowadza wprawdzie obowiązek przestrzegania zgodności produkcji z dyrektywami na producenta, jednakże odpowiedzialnością objęty jest także menadżer obiektu, w którym znajdują się urządzenia mogące generować zagrożenie. Warto zatem zlecić specjalistyczną kontrolę jednostce weryfikacyjnej sprawdzającej funkcjonowanie obecnych w budynku urządzeń. Wykaże ona wszelkie nieprawidłowości. Wskaże zarówno produkty bez oznakowania, jak i te, które oznakowanie posiadają, ale być może funkcjonują wadliwie. Kontrola zaleci konkretne modyfikacje, których spełnienie uwieńczy uzyskanie certyfikatu CE.

Dostosowanie budynku

Żeby całkowicie zminimalizować zagrożenie, warto także dostosować konstrukcję budynku do ryzykownych czynników. Wszelkie stropy i ściany pokryte łatwopalnymi materiałami, powinny być zabezpieczone takimi, które nie ulegną podpaleniu. Obiekt powinien być wyposażony w specjalny system wentylacji, która wyciąga substancje niebezpieczne i zatrzymuje na filtrach.